szukaj

Polityka Prywatności

 1. Administrator w wykonaniu obowiązków nałożonych przepisami art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 – tj. z późn. zm) oraz art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 tj. z późn. zm.) wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.
 2. Pojęcia pisane w Polityce wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Polityki, mają znaczenie określone w Regulaminie Zakupów
 3. Pojęcie „Użytkownika” oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem, lub internautę odwiedzającego Witrynę.
 4. Do dokonania zakupów Towarów/Towaru, a także do skorzystania w pełni z wszystkich usług oferowanych przez Administratora konieczna jest rejestracja.
 5. W celu korzystania z usług oferowanych przez Administratora niezbędne jest wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego, w którym należy podać określone w nim dane osobowe. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Administratora na rzecz Użytkownika określonych w Regulaminie.
 6. Ponadto dane osobowe są zbierane w trakcie procedury zakupu Towaru/Towarów, oraz w trakcie kontaktów z obsługą Witryny związanych w wykonaniem przez Administratora jego obowiązków oraz dokonania zakupów. Podanie danych zbieranych w trakcie procedury zakupu Towaru/Towarów jest nieobowiązkowe, jednak konieczne do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru/Towarów. Niepodanie danych osobowych w trakcie kontaktów z obsługą Witryny może uniemożliwić Administratorowi wykonanie jego obowiązków.
 7. Wszelkie zebrane w powyższy sposób dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji z Administratorem są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim w obowiązujących w dniu wprowadzenia Polityki ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji oferowanych usług, wykonania ciążących na nim względem Użytkowników Obowiązków oraz w celu zawarcia i wykonania Umów Sprzedaży Towarów.
 9. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Klient może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Administrator może przetwarzać dane osobowe Klientów w celach marketingowych. Jeżeli Klient udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać. Udzielenie takiej zgody bądź jej brak nie wpływa na sposób świadczenia usług przez Administratora, ani wykonania jego obowiązków względem Klientów, ani nie wpływa na sposób wykonania Umów Sprzedaży Towarów.
 10. Administrator na podstawie udzielonej przez Klienta dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać w każdej chwili odwołana. Udzielenie takiej zgody bądź jej brak nie wpływa na sposób świadczenia usług przez Administratora, ani wykonania jego obowiązków względem Klientów, ani nie wpływa na sposób wykonania Umów Sprzedaży Towarów.
 11. Dane osobowe zebrane przez Wykonawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.
 12. W celu wykonania umów sprzedaży i umów o świadczenie usług zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami, dane osobowe Klientom będą powierzane następującym podmiotom:a. świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Klientom zakupiony Towar/Towary.b. obsługującym transakcje internetowe.c. świadczącym usługi hostingu Witryny na rzecz Sprzedawcy oraz wsparcia informatycznego.
 13. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora na adres Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe WIWA, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 61/63, 90-558 Łódź bądź adres e mail: wiwahaft@wiwa.com.pl
 14. Administratorem danych osobowych jest Wojciech Witkowski prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe WIWA, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 61/63, 90-558 Łódź, wpisanego do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 17810 , NIP 725-100-98-35, REGON 470769653.
 15. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartphonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.
 16. Administrator informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 17. Administrator wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. Jednakże zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się lub przerwanie sesji po zalogowaniu. Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Polityka została umieszczona na stronie utrzymywanej przez Administratora pod adresem http://wiwa.com.pl/sklep/home.4.html
logowanie
0.00 PLN